Dags att söka medel ur Sven och Karin Bergs minnesfond

En hand med en blå penna skriver på ett papper.

Nu är det dags att söka medel ur Sven och Karin Bergs minnesfond.

Du som studerar och är född inom Misterhults församling eller varit bosatt där under minst tre på varandra följande år kan söka medel ur Sven och Karin Bergs minnesfond. Du behöver inte bo i församlingen idag. Söka kan du göra som går andra eller tredje året på gymnasiet, eller läser vid svenskt universitet eller högskola. Din ansökan ska vara inne senast 30 september. 

Studerande, unga såväl som vuxna är berättigade att söka medel ur fonden. Man kan få bidrag högst fem år i rad. Avbrott på ett eller flera år gör att man kan söka igen.

Storleken på bidragen varierar varje år på grund av antalet sökande och ränteläget.

Testamentets vilja

Sven och Karin Bergs fond utgör en sjundedel av "Berg-Rolanderska fonden". Den instiftades av Ivar Svensson och hans maka Maria Svensson (född Berg). De ville på detta sätt hedra och ära sina respektive föräldrar.

Maria Svensson härstammar från Bostorp i Misterhults socken och av den anledningen har födda och/eller boende i Misterhults församling förmånen att söka bidrag från fonden.

Ansökan om utdelning från donationen skall göras på särskild blankett och ska vara tillhanda senast 30 september. Märk kuvertet: " Ansökan Sven och Karin Bergs minnesfond" och skicka till:

Oskarshamns kommun
Direktionen för fonden Sven och Karin Bergs minne
c/o Eva-Marie Hansson
Box 706
572 28 Oskarshamn