Dags att nominera till samhällsbyggnadsnämndens stipendium

bild från hamnen i Oskarshamn med svenska flaggan vajandes i förgrunden

Varje år delar samhällsbyggnadsnämnden ut ett stipendium inom miljö, livsmedel eller byggande och nu har årets nomineringsprocess påbörjats.

Vem vill du nominera?

Sök stipendiet själv eller föreslå en lämplig kandidat. Det kan vara ett företag, förening eller privatperson som särskilt har bidragit till ett positivt miljöarbete, god livsmedelshantering eller gott estetiskt och funktionellt byggande. Den totala summan som delas ut är 15 000 kr. 

oskarshamn.se/stipendium finns information om kriterierna för de olika områdena samt hur du går till väga för att nominera din kandidat. Vi önskar få in din nominering senast den 29 mars. 

Tidigare mottagare av stipendiet är bland andra:

  • REKO-ring (2020) inom kategorin livsmedel,
  • Sagabiografen inom kategorin bygg (2016) för ett fint exempel på funktionalistisk arkitektur som under 2015 har renoverats med stor känsla för byggnadens kulturhistoriska värde,
  • Gläntans förskola (2015) inom kategorin miljö för sitt arbete med att minska energianvändningen.