Byte av plattform för telefoni

info matsedel i mobilen

I en gemensam upphandling med 11 kommuner, Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län tecknade Oskarshamns kommun under 2016 nytt avtal med Telia. Avtalet gäller kommunens telefoni och datakommunikation, och är möjligt att förlänga upp till 9 år.

I och med avtalet sattes ett omfattande projekt igång där kommunen går över till en telefoniplattform mer baserad på IP-teknologi. En anledning att gå över till ett nytt system är den avveckling av gamla kopparförbindelser som pågår runt om i samhället. Utvecklingen kring mobila anknytningar utifrån alltmer mobila arbetssätt är också tydlig. Med den nya telefoniplattformen kommer också ny funktionalitet och lägre priser.

I början av vecka 41 flyttar vi alla mobila anknytningar, vilket är över 1 300 av våra telefoner. Det kan innebära korta avbrott, men du når alltid Servicecenter på 0491–88 000 under deras öppettider. Kritiska anknytningar kommer att säkerställas. Förflyttningen till en ny telefoniplattform räknas vara helt slutförd i april 2018.