Brogatan avstängd i Figeholm

Utemiljöer i Figeholm.

Brogatan i Figeholm avstängd på grund av arbeten med vatten och avlopp

I Figeholm arbetar vi med anläggningen av en ny pumpstation vid torget och att lägga om VA-ledningarna i centrum. Under hösten gör vi arbeten på Brogatan, Ågatan och vid torget.

På grund av detta kommer Brogatan inklusive trottoaren att hållas stängd för trafik på sträckan Marknadsgatan-Ågatan, från 23 augusti till 15 oktober. Busshållplatsen flyttas tillfälligt till nytt läge vid Coop/Skötegårdsgatan.

Trafiken leds om via Vasagatan – Sandkullagatan – Ågatan – Skötegårdsgatan.