Att ge lite av sin tid kan betyda så mycket

Utsträckt hand med reflektion av ljus i handflatan

Vi söker kontaktpersoner i alla åldrar

Som kontaktperson är man en medmänniska och vän som ger stöd och råd till en person. Vanligtvis träffar man personen ett par timmar en eller två gånger i veckan för att göra olika aktiviteter.

Vi söker personer till avlösarservice

Att vara avlösare innebär att man går hem till en familj där en ungdom behöver sällskap för att övriga i  familjen ska kunna lämna hemmet och göra egna aktiviteter.

Vi söker ledsagare

Att vara ledsagare innebär att följa med en person till och från en plats. Det kan var skolan, gymmet eller annat.

Vi söker stöd- och kontaktfamiljer

Som  stöd- eller kontaktfamilj öppnar du upp ditt hem för ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Hos dig som stödfamilj får barnet miljöombyte, de anhöriga ges möjlighet till avlastning och möjlighet till avkoppling.

Kontakta avlösarservice för att anmäla dig eller få mer information. Ring oss genom Servicecenter på telefon 0491-880 00.