Arbetet med nya tomter vid Gunnarsö

En grovterrasserad villatomt

Nu har vi börjat röja och avverka för de nya villatomterna vid Gunnarsö stugby.

Stigarna i området kommer vara öppna under arbetet men tänk på att vara försiktig om arbete pågår, du kan inte alltid räkna med att maskinföraren ser dig!

Markarbetena med grovplanering av tomterna och utbyggnad av gator, VA-ledningar samt el och fiber påbörjas under november eller december. 

Gatorna och tomterna ska vara klara till sommaren 2022.