Är du den vi söker?

Innehåller socialförvaltningens löften

Omsorgen för personer med funktionsnedsättning söker:

Kontaktpersoner i alla åldrar -Som kontaktperson är du en medmänniska och vän som ger stöd och råd.

Personer till avlösarservice -Att vara avlösare innebär att du går hem till en familj där en ungdom behöver sällskap för att övriga i familjen ska kunna göra aktiviteter.

Personer att utföra Ledsagning - Att vara ledsagare innebär att följa med en person till och från en plats. Just nu finns ett antal skolungdomar i varierande ålder som är i behov av ledsagning till och från skolan.

Stöd och kontaktfamiljer -Som stöd eller kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem för att avlasta familjen ett antal dygn i månaden, inte på heltid.

Låter detta intressant? Kontakta Cecilia Hällblad, Samordnare för Avlösarservice, Stödfamiljer, Ledsagning och Kontaktpersoner LSS/SoL

Telefon:0491-76 46 78