Ansök om fondmedel

En hand med en blå penna skriver på ett papper.

Senast den 15 april ska du som vill söka medel ur kommunens fonder skicka in din ansökan. Det finns tre olika fonder att söka ur: 

Oskarshamns omsorgssamfond

Utdelningen ska komma invånarna i Oskarshamns kommun tillgodo och företrädesvis användas för åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och åt behövande minderåriga barn.

SJ Robacks donationsfond

Utdelningen ska företrädesvis användas för åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och åt behövande minderåriga barn i Oskarshamns kommun,
med företräde för mottagare i Misterhults och Figeholms förutvarande kommuner.

Syskonen Ebba och Einar Nilssons minnesfond

Avkastningen från denna fond ska utdelas till hjälp åt hjärt- och astmasjuka samt rörelsehindrade inom Oskarshamns kommun, med företräde för mottagare i förutvarande Misterhults församling.

Så här ansöker du

Ansökan om utdelning från fonderna ska göras på särskild blankett, som kan fås från Oskarshamns kommuns Servicecenter, telefon 0491-88 000 eller hämtas här på oskarshamn.se.

Ansökan skickas eller lämnas in senast den 15 april till:
Oskarshamns kommun, Kommunstyrelsen, Box 706,
572 28 Oskarshamn Märk kuvertet ”Fondmedel”