Alla våra vandringsleder på ett ställe

Bild från Ostkustleden, en äng med ett staket och en trätrappa över staketet.

Intresset för vandring och naturturism har ökat de senaste åren för att verkligen explodera under de två senaste pandemisomrarna. Också hos oss i Oskarshamns kommun finns mycket att upptäcka och därför har vi satsat på att våra vandringsleder nu finns i populära och digitala Naturkartan.

På www.naturkartan.se/oskarshamn finns alla vandringsleder i Oskarshamns kommun nu presenterade med information och digital karta. 

Användaren väljer själv om man vill använda Naturkartan genom sin webbläsare eller ladda ner applikationen till sin smarttelefon. Väljer man smarttelefonen kan man följa kartan under sin naturupplevelse och se aktuell info längs med vägen.

Fortsätter fylla på med information

I samband med lanseringen i juli månad presenteras alla vandringsleder i Oskarshamns kommun. Under sommaren och hösten fortsätter arbetet med att presentera övriga utbudet inom friluftsliv, för att göra det enkelt för kommunens invånare och besökare. Målsättningen är att det mesta inom friluftsliv i Oskarshamns kommun kommer presenteras under hösten 2021.

Informationen på Naturkartan.se uppdateras av Attraktiva Oskarshamn AB och aktörer som vill visa upp sitt utbud inom friluftsliv kan göra det kostnadsfritt och är välkomna att kontakta info@oskarshamn.com eller 0491-77 000.

Det är genom en satsning från Oskarshamns kommun genom projektet Mera ut vi har kunnat ansluta oss till Naturkartan.

Om Mera ut

Projektet Mera ut ger extra stöd till Ostkustleden, som förvaltas av Döderhults Naturskyddsförening (DNF), till exempel genom förbättrad information, både längs leden och digitalt.

Projektet har fått stöd av Lokalt Ledd Utveckling-Jordbruksfonden via leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens Hembygd samt av Oskarshamns kommun.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan olika lokala aktörer; entreprenörer, Döderhults naturskyddsförening, markägare och föreningslivet. Oskarshamns kommun stöttar genom att kommunen står som sökande och projektägare och till viss del finansiering.

Projektet Mera ut leds av en projektledare, Niina Nordlund.