Turismstrategi Oskarshamn 2025

Strategin för turism är ett styrmedel för en samlad utveckling av Oskarshamn som attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination. Strategin tar sin utgångspunkt i de unika resurser som Oskarshamn besitter och visar hur omsättningen inom turismen ska fördubblas i kommunen från 2016 till 2025.

Turismstrategin är angelägen för Oskarshamns utveckling. En stärkt turism och besöksnäring kan bidra till ett breddat näringsliv i kommunen med fler småföretagare. Den leder till en mer upplevelserik livsmiljö i Oskarshamn som är gynnsam även för att behålla och attrahera inflyttare. Dessutom kan turism och besöksnäring innebära goda möjligheter till en hållbar utveckling på landsbygden.

Vilka är då de resurser vi tar vår utgångspunkt från? En resurs är Oskarshamns skärgårdar med rika natur- och kulturupplevelser, som än så länge fortfarande är oupptäckta för många besökare till vårt län. Inlandet med sitt unika kultur- och odlingslandskap är ytterligare en resurs. En annan är Oskarshamns rika historia som hamnstad, vilket nu återspeglas i den pågående stadsutvecklingen i inre hamnen. Ytterliggare en resurs är den starka industri och kompetens som finns i Oskarshamn, vilket attraherar såväl nationella som internationella besökare i stor utsträckning.

Läs hela turismstrategin