Svenska industrikommuner

Svenska industrikommuner är ett nätverk med 25 medlemskommuner, varav Oskarshamns kommun är en. Syftet med nätverket är att lyfta fram frågor som är viktiga för industrins och kommunernas utveckling. Nätverket arbetar med att skapa goda förutsättningar i kommuner där tillverknings- och råvarubaserad industri är stor.

Nätverket arbetar bland annat med frågor inom energiförsörjning, innovationer, kompetens och utveckling. Mer information hittar du på Svenska industrikommuners hemsida.

Oskarshamns kommun svarar för Svenska industrikommuners administration och ekonomi.

I nätverkets manifest berättas mer om vad nätverket arbetar med.

Läs om Svenska industrikommunernas möte i Kiruna 24–25 oktober 2019.