Steg 4 - Deponin

Från havsbotten till grön kulle

Deponin är konstruerad för att inte läcka till omgivningen. Underst finns en blandning av stenmjöl och bentonit, ett lager som är 50 centimeter tjockt. Hela området är sedan täckt av ett geomembran med svetsade skarvar. Ovanpå finns tio centimeter stenmjöl och ett dräneringssystem med 40 centimeter makadam och dräneringsledningar. Ovanpå detta lades muddermassorna.

Dräneringsvattnet från deponin tas omhand i ett eget system. Intill deponiytan finns en lakvattendamm och ett reningsverk.

Under tiden deponeringen pågick utsattes det förorenade sedimentet för regn och snö. Vattnet som passerade ner genom massorna samlades upp via dräneringssystemet.

Deponin som har tagit emot 345 000 ton muddermassor från hamnbassängen sluttäcks i flera lager med tätskikt av täta markdukar och slutligen ett skyddande lager av 1,5 meter moränmassor.