Kopparnätet släcks ned

Kopparnätet som vi under årtionden har använt för att ringa och koppla upp oss mot internet på har börjat avvecklas och nu påverkar det boende i Oskarshamns kommun. Under 2020 och 2021 avvecklades kopparnätet på flera orter i kommunen. Under 2022 berörs ytterligare områden. Dessa områden är:

  • Forshult, mars 2022
  • Hyltan, maj 2022
  • Kråkenäs, mars 2022
  • Misterhult, maj, 2022
  • Saltvik, mars 2022

Därför avvecklas nätet

Kopparnätet är i snitt cirka 60 år gammalt och då tekniken inte fortsatt utvecklas saknas reservdelar och teknikunnandet försvinner. Antalet kunder som väljer att ha fast telefoni via kopparnätet minskar stadigt och många väljer att endast ha mobiltelefoni. Kapacitets- och driftmässigt är kopparnätet därför inget som nätägarna kan behålla över tid och det är därför nätet avvecklas.

Post- och telestyrelsen (PTS) är övervakande myndighet av avvecklingen. Nätägaren Telia tillsammans med PTS har kommit överens om en modell för avvecklingen av kopparnätet. Leverantören erbjuder normalt ersättningslösningar baserad på mobilnäten.

Alternativ lösning under tiden

Själva tekniken kan se annorlunda ut hos de olika leverantörerna men oftast erbjuds en router som placeras i hushållet. Denna router är kraftigare än en mobiltelefon och den är stationerad på en plats vilket är en fördel. Om det krävs kommer leverantörerna komplettera med en riktad antenn på utsidan som förstärker signalen från närmaste mobilmast. Hushållet kan välja att använda en mobiltelefon eller en traditionell telefon.

Tyvärr kan det bli ett glapp på vissa platser där beställd fiberutbyggnaden inte hinner fram innan nedsläckningen av telestationer genomförs. Modellen som nätägaren och PTS kommit överens om innebär en långsiktig planering för nätägaren. Operatörerna som hyr in sig på kopparnätet behöver oftast 6–12 månader på sig att meddela alla kunder som berörs.

Platser som berörs av störningar i nätet, svåra att reparera, reservdelar som saknas och så vidare prioriteras att avvecklas, för att förebygga längre avbrott. Fiberutbyggnaden som i sig är komplex är svår att sätta ett slutdatum på då det helt enkelt är många faktorer som företaget inte kan råda över. Det kan vara statliga tillstånd som behövs, komplikationer i naturen där det ska byggas, brist på underentreprenörer, markägare med särskilda önskemål med mera. Utbyggnaden i Oskarshamns kommun sker etappvis och målet är dock att fiberutbyggnaden på landsbygden ska vara genomförd till 2025.

Berörs ditt hushåll av avvecklingen och fiberutbyggnaden så kan det innebära att ni får en period med den alternativa lösningen innan er fiber är installerad. Självklart kan ni välja att behålla den mobila lösningen när fibern är installerad och ni behöver inte tända upp fibern och skaffa ett abonnemang till denna om ni inte önskar. Skillnaden mellan att ha en mobil uppkoppling och en uppkoppling via fibern är att kapaciteten är mycket högre i fibernätet så du som kund kan därför välja utefter vilka behov du har.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet i Oskarshamns kommun bygger tekniskt på mobiltelefoni och påverkas därför inte av att kopparnätet stängs. För mer information kontakta din hemtjänst.

Mer information

Telekomguiden kan du läsa mer, ringa kundtjänst och ställa dina frågor och funderingar.