Nätverk och möten

Hamnbild med texten God morgon Oskarshamn! För ett starkare näringsliv!

För företag är det viktigt med mötesplatser där man kan träffa potentiella kunder eller bara inspireras, inhämta kunskap och kunna vara med och påverka sin omgivning.

Här har vi samlat information om olika lokala nätverk och samarbetspartners för företag.

God morgon Oskarshamn

Några gånger om året så bjuder Oskarshamns kommun in till en näringslivsfrukost. Träffarna brukar vara välbesökta och tar upp olika aktuella ämnen som företag kan ha nytta av eller intresse för. Stående punkt på träffarna är information från kommunens kommunalråd.

Frukostträffarna annonseras i näringslivskalendern och på webbsidor. Om du vill säkerställa att du får inbjudan, anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så får du inbjudan via e-post.

Attraktiva Oskarshamn

Destinationsbolaget Attraktiva Oskarshamn driver exempelvis olika lokala branschnätverk, såsom för handeln, hotellägarna, krögarna, fastighetsägarna, besöksnäringen och transportörerna.

Oskarshamns kommun har gett destinationsbolaget Attraktiva Oskarshamn i uppdrag att arbeta med platsmarknadsföring, skapa utveckling och bidra till tillväxt i kommunen.

Bolaget verkar även som medlemsorganisation för företagen i Oskarshamn. Inom ramen för detta anordnas olika aktiviteter och evenemang för medlemmarna. Attraktiva Oskarshamn kan hjälpa medlemsföretagen med kontakter och nätverk.

Bli medlem i Attraktiva Oskarshamn 

Business Network International - BNI

BNI är ett av världens största affärsnätverk. Som affärspartner i ett BNI-team har du möjlighet att göra fler affärer, ökad gemenskap och personlig utveckling. Genom att företagen lär känna varandra och dess behov kan man hjälpas åt att förmedla kontakter. Medlemmar har även möjlighet att bjuda in gäster, vilket ökar möjliga affärskontakter. Det finns inga konkurrerande företag i ett och samma BNI-team. Tanken är att företagen ska komma från olika branscher.

BNI Team Oskarshamn träffas på frukostmöten varje torsdagsmorgon.

Oskarshamns kommun är medlem i BNI. Välkommen att höra av dig till Johanna Wihl, johanna.wihl@oskarshamn.se, om du vill följa med som gäst, eller vill veta mer.

Fler nätverk

Lokala utvecklingsföreningar