Vi vill träffa dig!

Vill du ha besök på ditt företag av tjänstemän och politiker från Oskarshamns kommun? Vi hälsar gärna på i din verksamhet!

Vi tycker det är viktigt att tjänstemän och politiker i kommunen känner till de företag som är etablerade i Oskarshamn, och vilka behov de har. Att det finns en förståelse och en relation kommun och företag emellan. Vi arbetar kontinuerligt för att bli bättre på detta!

Just nu genomför vi fler företagsbesök än vanligt!

Under 2021 planerer vi att genomföra 100 företagsbesök.

Genom att träffa er som är företagare i kommunen får vi en bättre förståelse för er vardag och vilka utmaningar och möjligheter som ni står inför. Vi är intresserade av att veta om vi kan hjälpa till med något. Vi berättar gärna om sådant som vi tror att du kan vara intresserad eller kan ha nytta av. Vi vill att du som företagare ska känna att du är viktig.

Några av de som genomför dessa besök är:

  • Andreas Erlandssson, kommunstyrelsens ordförande
  • Lucas Lodge, första vice ordförande kommunstyrelsen
  • Rolf Persson, kommundirektör
  • Richard Bergquist, teknisk chef
  • Kristina Erlandsson, samhällsbyggnadschef
  • Mats Johansson, förvaltningschef tillväxt- och näringslivskontoret
  • Bengt Karlsson Moberg, rektor Nova
  • Johanna Wihl, näringslivschef

Vi ser fram emot många viktiga och härliga möten. Hör av dig till näringslivschef Johanna Wihl om du också vill ha besök!