1 Det ska vara enkelt att få bra service

Tio punkter för ett starkare näringsliv, punkt 1 – Orange ruta med texten: Nu blir vi ännu bättre på att svara på frågor! Det ska vara enkelt att få bra service. Chefer och medarbetare utbildas i service, bemötande och företagsvillkor.

Det ska vara enkelt att få bra service. Chefer och medarbetare utbildas i service, bemötande och företagsvillkor. 

  • Ett bra bemötande är en självklarhet. Både när vi möter invånare och företag. I vårt arbete ingår att ge hjälp och stöd till den som behöver det.
  • Företagare är de som kan sin verksamhet bäst. Ibland behöver man ha kontakt med sin kommun.
  • De flesta företag som kontaktar sin kommun har behov av hjälp med något. Det kan handla om att man vill ha råd eller vägledning, behov av tillstånd eller om man har en fråga om tillsyn.
  • Som kommun har vi ofta dubbla roller. Vissa av oss utövar myndighetskontroll, som till exempel tillsyn och är reglerade i vår tur. Samtidigt så har vi alla i uppgift att hjälpa till med vår kunskap och lotsa dig som företagare vidare.
  • Under 2021 kommer vi att utbilda chefer och medarbetare i service, bemötande och företagsvillkor för att bli ännu bättre på att svara på frågor och uppnå en bättre förståelse för hur det är att driva företag.