9 Det ska finnas goda kommunikationer från och till kommunen

Tio punkter för ett starkare näringsliv, punkt 9 – Orange ruta med texten: Vi vill göra det lättare att åka dit – och hit. Det ska finnas goda kommunikationer från och till kommunen. Vi deltar aktivt i utvecklings- och lobbyarbete kopplat till infrastrukturfrågor på lokal, regional och nationell nivå.

Det ska finnas goda kommunikationer från och till kommunen. Vi deltar aktivt i utvecklings- och lobbyarbete kopplat till infrastrukturfrågor på lokal, regional och nationell nivå.

Vi vet att infrastrukturfrågan är viktig för dig som driver företag. Det handlar både om att transportera gods och människor.

Vi jobbar hårt för att påverka de som fattar beslut. Vi deltar i det regionala och nationella arbetet och har kontinuerliga dialoger om både kollektivtrafik och järnvägs-och flygtrafik.

Som kommun gör vi stora investeringar i till exempel gator, på- och avfarter och ombyggnationer.

Vår hamn är en viktig hörnsten för oss som vi värnar om och satsar på.