7 Det ska vara attraktivt att bo och leva här

Tio punkter för ett starkare näringsliv, punkt 7 – Rosa ruta med texten: Vi vill ha ännu fler sköna människor i Oskarshamn! Det ska vara attraktivt att bo och leva här. Tillsammans med andra gör vi viktiga insatser för att bli fler.

Det ska vara attraktivt att bo och leva här. Tillsammans med andra gör vi viktiga insatser för att bli fler.

Precis som de flesta kommuner vill Oskarshamns kommun växa genom att bli fler invånare.

I tider då urbaniseringen är ett faktum och konkurrensen om inflyttare är stor är det viktigare än någonsin att kunna erbjuda välfärd av hög kvalitet tillsammans med en attraktiv plats att arbeta och bo på. 

År 2017 antogs vår vision om att vi ska vara 30 000 invånare år 2030.

  • För att göra plats för fler invånare har Oskarshamn de senaste åren välkomnat flera bostadsprojekt, både genom privata aktörers satsningar och genom det kommunala bostadsbolaget Byggebo. Flera nya bostadsprojekt finns nu färdigställda och flera är planerade. 
  • För den som är intresserad av att bygga så kan vi erbjuda tomter i attraktiva områden och vi planerar för fler tomter.
  • I takt med att vi erbjuder och förbereder flera nya och attraktiva boendemiljöer så planerar vi också för en utökad kapacitet i vår kommunala service.
  • Attraktiva Oskarshamn har i uppdrag av oss att jobba med destinationsutveckling och platsmarknadsföring för att locka hit flera. Vi erbjuder även inflyttarstöd för nyinflyttade.
  • Vi deltar i samarbeten kring talangattraktion och att locka fler att flytta hit. Gemensam regional hemsida www.flyttahit.nu