6 Det ska finnas god tillgång till relevant kompetens

Tio punkter för ett starkare näringsliv, punkt 6 – Lila ruta med texten: Fler folk åt företagen! Det ska finnas god tillgång till relevant kompetens. I nära samverkan med näringslivet skapar vi arbetskraft med relevant och efterfrågad kompetens.

Det ska finnas god tillgång till relevant kompetens. I nära samverkan med näringslivet skapar vi arbetskraft med relevant och efterfrågad kompetens.

Kompetensförsörjning är ett område som de flesta företag lyfter som viktigt, och ibland till och med viktigast.

Vår kommun är väldigt engagerade i olika sammanhang för att bidra till att försörja vårt näringsliv med kompetens. Det gör vi på flera sätt:

  • Vår skola rankas högt i flera mätningar.
  • Via Nova erbjuder vi möjlighet till att läsa längre och kortare YH-utbildningar, högskoleutbildningar och uppdragsutbildningar på heltid, deltid eller på distans. Utbildningarna tas fram i samarbete med näringslivet och utifrån behov.

Just nu pågår det ett större ESF-projekt Kompetenslyft Kalmar län”. 
Anställda i industrin erbjudas utbildning och kompetensutveckling så att både medarbetare och företag står rustade för en ny situation under och efter covid-19. Projektet drivs från Nova i Oskarshamn. Projektledare är Henrik Jarnbring.