5 Det ska finnas en bra kontakt mellan kommun och näringsliv

Det ska finnas en bra kontakt mellan kommun och näringsliv. Vi tar ansvar för att bjuda in näringslivet till dialog genom personliga möten, nätverk och näringslivsträffar.

  • Dialog är en bra grund för utveckling.
  • Vi vill gärna bjuda in dig till möten, träffar och sammanhang som vi tror kan bidra till ditt företagande.
  • Vi tror att näringslivsträffar ger möjlighet till nya kontakter och möjligheter.
  • Ibland behöver vi din hjälp i särskilda frågor- och då bjuder vi in till tematiska träffar.

Exempel på möten kan vara upphandlingsdialog. Det kan också handla om möten med utvecklingsfokus kring en geografisk plats eller kring strategiska frågor som är viktiga för vår kommun.