4 Det ska finnas en god förståelse för företagarnas vardag

Det ska finnas en god förståelse för företagarnas vardag. Politiker och tjänstepersoner ska göra företagsbesök varje vecka.

  • Vi vill att du som företagare ska känna att du är viktig.
  • Genom att träffa er som företagare får vi en bättre förståelse för er vardag, utmaningar och möjligheter.
  • Vi är intresserade av att veta om vi kan hjälpa till med något.
  • Vi berättar gärna om sådant som vi tror att du kan vara intresserad eller kan ha nytta av.
  • Vi kommer gärna på besök!