4 Det ska finnas en god förståelse för företagarnas vardag

Tio punkter för ett starkare näringsliv, punkt 4 – Röd ruta med texten: Hoppas du som företagare gillar att snacka lite grann! Det ska finnas en god förståelse för företagarnas vardag. Politiker och tjänstepersoner ska göra företagsbesök varje vecka.

Det ska finnas en god förståelse för företagarnas vardag. Politiker och tjänstepersoner ska göra företagsbesök varje vecka.

  • Vi vill att du som företagare ska känna att du är viktig.
  • Genom att träffa er som företagare får vi en bättre förståelse för er vardag, utmaningar och möjligheter.
  • Vi är intresserade av att veta om vi kan hjälpa till med något.
  • Vi berättar gärna om sådant som vi tror att du kan vara intresserad eller kan ha nytta av.
  • Vi kommer gärna på besök!