3 Det ska gå snabbt och enkelt att få bygglov

Tio punkter för ett starkare näringsliv, punkt 3 – Rosa ruta med texten: Vi hjälper dig att göra rätt så går processen lätt! Det ska gå snabbt och enkelt att få bygglov. Vi ska fortsätta att ha korta tider för hantering av bygglov.

Det ska gå snabbt och enkelt att få bygglov. Vi ska fortsätta att ha korta tider för hantering av bygglov.

Ett av våra främsta mål är att kommunen ska växa hållbart. Att bli fler invånare ställer krav på att vi kan erbjuda bostäder. Att vi är snabba och effektiva när det kommer till bygglovshantering är så klart en viktig pusselbit i det tillväxtarbetet.

Samma sak gäller när ett företag vill göra förändringar eller behöver hjälp för att kunna växa eller anpassa verksamheten.

  • Den genomsnittliga handläggningstiden är 5 veckor.
  • 76 % av alla bygglovsärenden under år 2020 handlades inom 5 veckor. 
  • Det kan naturligtvis ta längre eller kortare tid beroende på vilken typ av ärende det gäller.
  • Handläggningstiden räknas från det att de har fått meddelande om att ärendet är komplett.
  • För att processen ska gå så fort som möjligt så är det viktigt att den som söker bygglov lämnar in kompletta handlingar och är snabba med eventuella kompletteringar.
  • Vi hjälper gärna till om man är osäker på vilka handlingar som ska skickas in.
  • Vi har tagit fram en bygglovsbroschyr för att underlätta.
  • En e-tjänst för att söka bygglov är på gång tillsammans med andra e-tjänster för att ge en bra service.

Vi är duktiga på att erbjuda en snabb process för bygglovshantering.

För att underlätta bygglovsprocessen så har vi tagit fram guider och e-tjänster och har som målsättning att ge dig den service som du behöver för att det ska gå lätt.