2 Det ska vara lätt för företag att etablera sig

Tio punkter för ett starkare näringsliv, punkt 2 – Lila ruta med texten: Välkommen nya företagare! Känn er som hemma. Det ska vara lätt för företag att etablera sig. Vi arbetar snabbfotat och professionellt med etableringar.

Det ska vara lätt för företag att etablera sig. Vi arbetar snabbfotat och professionellt med etableringar.

Det är viktigt för varje plats och varje stad att värna om befintliga företag.

Lika viktigt är det att också attrahera nya verksamheter och företag.

För att ge plats åt flera förbereder vi flera stora ytor med ny verksamhetsmark. Intill E22 pågår nu dialog med flera aktörer och vi håller på att lägga pusslet för att både ge plats åt våra befintliga företag att växa och kunna välkomna nya företag.
För en stad i vår storlek så har vi lyckats bra med handelsetableringar.

Oskarshamn jobbar redan i dag på ett framgångsrikt sätt när det kommer till etableringsprojekt.

Nyckeln till framgång är kanske att just litenheten kan vändas till att bli en storhet. Vi har nära till varandra, vi känner varandra och inte minst så behöver vi varandra.

När en verksamhet söker efter en plats att etablera sig på så är det många saker som spelar in. Det kan handla om rätt mark, rätt lokal, tillgång till arbetskraft, bra bemötande och motprestationer. När förfrågningar kommer så gäller det att vara snabbfotad, lyhörd och att leverera. Tack vare en hög kompetens som finns i dag både i kommunen och hos andra aktörer så lyckas vi bra med att attrahera verksamheter.

För att ytterligare förstärka samverkan och tydliggöra för intressenter så har vi formerat ett etableringsråd för Oskarshamn. Gruppen består av de aktörer som är vanligast förekommande när det handlar om potentiella etableringar. Behöver vi ytterligare kompetens så lyfter vi in den i arbetet.