10 Det ska erbjudas bra stöd och underlag när vi upphandlar

Tio punkter för ett starkare näringsliv, punkt 10 – Lila ruta med texten: Vill du göra oss en tjänst? Det ska erbjudas bra stöd och underlag när vi upphandlar. Vi utvecklar kommunens organisation och kompetens i upphandlingsfrågor. För dig som företagare arrangerar vi upphandlingsskola två gånger om året.

Det ska erbjudas bra stöd och underlag när vi upphandlar. Vi utvecklar kommunens organisation och kompetens i upphandlingsfrågor. För dig som företagare arrangerar vi upphandlingsskola två gånger om året.

Offentlig upphandling kan vara en affärsmöjlighet för ett företag. Flera anbud bidrar till en bättre upphandling för kommunen.

  • Vi har ett avtal med Inköpscentralen i Västervik där de hjälper oss med våra upphandlingar.
  • Vi har viss kompetens lokalt.
  • Vi har det senaste året tillsatt en arbetsgrupp som ytterligare försöker hitta sätt att bli bättre på hur vi jobbar med upphandlingar.
  • Vi erbjuder upphandlingsskola för företagare ett par gånger om året.
  • Inför vissa upphandlingar så kan vi bjuda in till dialogmöten för att tillsammans med potentiella leverantörer höja vår kunskap, informera om våra tankar och ha en dialog som bidrar till en bättre kravspecifikation.
  • Det finns en upphandlingsplan där du kan hitta planerade upphandlingar.
  • Via vår hemsida (och Inköpscentralen, Västerviks kommun) hittar du aktuella och pågående upphandlingar.
  • I vårt nyhetsbrev för näringslivet finns alltid information om aktuella och pågående upphandlingar med.
  • Vi tecknar avtal med valda leverantörer.
  • Vi utvecklar vår e-handel och digitala beställningsrutiner.