Tio punkter för ett starkare näringsliv

Lila ruta med texten:10 punkter för ett starkare näringsliv!

Som kommun så arbetar vi för att ge företag så goda förutsättningar som möjligt för att driva företag här.

Vi vill erbjuda ett klimat att växa i. Både som företag och som människa.

Vårt arbete sammanfattar vi i tio punkter för ett starkare näringsliv: 

  1. Det ska vara enkelt att få bra service. Chefer och medarbetare utbildas i service, bemötande och företagsvillkor. 
  2. Det ska vara lätt för företag att etablera sig. Vi arbetar snabbfotat och professionellt med etableringar. 
  3. Det ska gå snabbt och enkelt att få bygglov. Vi ska fortsätta att ha korta tider för hantering av bygglov.
  4. Det ska finnas en god förståelse för företagarnas vardag. Politiker och tjänstepersoner ska göra företagsbesök varje vecka.
  5. Det ska finnas en bra kontakt mellan kommun och näringsliv. Vi tar ansvar för att bjuda in näringslivet till dialog genom personliga möten, nätverk och näringslivsträffar.
  6. Det ska finnas god tillgång till relevant kompetens. I nära samverkan med näringslivet skapar vi arbetskraft med relevant och efterfrågad kompetens.
  7. Det ska vara attraktivt att bo och leva här. Tillsammans med andra gör vi viktiga insatser för att bli fler.
  8. Det ska finnas bra stöd för att starta företag. Vi erbjuder kvalificerat nyföretagarstöd genom rådgivning och utbildning.
  9. Det ska finnas goda kommunikationer till och från kommunen. Vi deltar aktivt i utvecklings- och lobbyarbete kopplat till infrastrukturfrågor på lokal, regional och nationell nivå.
  10. Det ska erbjudas bra stöd och underlag när vi upphandlar. Vi utvecklar kommunens organisation och kompetens  i upphandlingsfrågor. För dig som företagare arrangerar vi upphandlingsskola två gånger om året.
Tio punkter för ett starkare näringsliv, alla punkter – Orange ruta med 10 punkter uppradade:
1.	Det ska vara enkelt att få bra service. Chefer och medarbetare utbildas i service, bemötande och företagsvillkor.
2.	Det ska vara lätt för företag att etablera sig. Vi arbetar snabbfotat och professionellt med etableringar.
3.	Det ska gå snabbt och enkelt att få bygglov. Vi ska fortsätta att ha korta tider för hantering av bygglov.
4.	Det ska finnas en god förståelse för företagarnas vardag. Politiker och tjänstepersoner ska göra företagsbesök varje vecka.
5.	Det ska finnas en bra kontakt mellan kommun och näringsliv. Vi tar ansvar att bjuda med näringslivet till dialog genom personliga möten, nätverk och näringslivsträffar.
6.	Det ska finnas god tillgång till relevant kompetens. I nära samverkan med näringslivet skapar vi arbetskraft med relevant och efterfrågad kompetens.
7.	Det ska vara attraktivt att bo och leva här. Tillsammans med andra gör vi viktiga insatser för att bli fler.
8.	Det ska finnas bra stöd för att starta företag. Vi erbjuder kvalificerat nyföretagarstöd genom rådgivning och utbildning.
9.	Det ska finnas goda kommunikationer från och till kommunen. Vi deltar aktivt i utvecklings- och lobbyarbete kopplat till infrastrukturfrågor på lokal, regional och nationell nivå. 
10.	Det ska erbjudas bra stöd och underlag när vi upphandlar. Vi utvecklar kommunens organisation och kompetens i upphandlingsfrågor. För dig som företagare arrangerar vi upphandlingsskola två gånger om året.