Näringslivsvision och mål

Näringslivsenheten arbetar med att förtydliga vår service och vad vi kan erbjuda för stöd till företagen. Vi försöker även att utarbeta en strategi för hur vi ska uppnå vår vision om ett mer breddat och växande näringsliv. Visionen togs fram av kommunens Näringslivsenheten tillsammans med företagare i näringslivet, tjänstemän, samarbetspartners och politiker i ett omfattande visionsarbete under 2016. Men visionen är inte politiskt antagen ännu. 

Vår näringslivsvision

Vi arbetar aktivt och med nytänkande, för att tillsammans forma framtidens näringsliv. Ett breddat näringsliv präglat av teknologisk höjd, hållbarhet och med ambitionen att bidra till vårt goda samhälle.

Mål

Ett gott företagsklimat är en grundförutsättning för att vi ska utvecklas.

Vi arbetar med att främja nyföretagande, stötta utveckling hos våra befintliga företag, samt att locka hit och hjälpa företag som vill etablera sig hos oss.

Vi driver ett antal projekt inom ramen för detta. I projektet "Omställning för tillväxt" arbetar vi med att ta fram en strategi för hur vi ska uppnå vår näringslivsvision och uppnå en hållbar tillväxt.

Hur vi går vidare

Nu ska vi fortsätta denna process genom att arbeta fram vad vi, gemensamt, vill se för något näringsliv i framtiden. Hur vill vi att det ska se ut och hur ska vi ta oss dit. För att nå dit, krävs det att vi krokar arm och bestämmer oss för att vi tillsammans kan lyckas. 

Vill du veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta vår näringslivschef.

Kontakta oss
Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-880 00