Svenska industrikommuner

Svenska industrikommuner är ett nätverk med 25 medlemskommuner, varav Oskarshamns kommun är en. Syftet med nätverket är att lyfta fram frågor som är viktiga för industrins och kommunernas utveckling. Nätverket arbetar med att skapa goda förutsättningar i kommuner där tillverknings- och råvarubaserad industri är stor.

Nätverket arbetar bland annat med frågor inom energiförsörjning, innovationer, kompetens och utveckling.

Oskarshamns kommun svarar för Svenska industrikommuners administration och ekonomi.

Svenska industrikommuners webbplats