Projekt för näringslivet

Här nedan kan du läsa om de projekt som Oskarshamns kommun driver eller deltar i just nu. Du kan också läsa lite om resultatet av de två omfattande utvecklingsprojekt som vi har avslutat i december 2020.

Pågående projekt

Projektet Unika historiska Kalmar län

Samarbetsprojektet Unika historiska Kalmar län syftar till att näringslivsutveckla kultarvet i regionen i samarbete med småföretag och föreningar.

När vi paketerar kulturarvet för våra målgrupper skapar vi möjligheter till utveckling för länets företag. Affärsutveckling och nya produkter innebär att företag kan växa och skapa nya marknader. På så vis bidrar vi till tillväxt i näringslivet – både de enskilda företagen och Kalmar län.

Kalmar kommun och Kalmar läns museum är projektägare och Oskarshamns kommun är partner i projektet tillsammans med Emmaboda kommun, Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Torsås kommun, Vimmerby kommun, Västerviks kommun, Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Destination Kalmar, Kalmar läns hembygdsförbund och Ölands hembygdsförbund.

Projektet sträcker sig från januari 2021 till april 2023 och finansieras av deltagande aktörer och av EU:s regionalfond.

Projektets kontaktpersoner i Oskarshamn

Isabell Liljehammar
Utställningsproducent/koordinator, Bildningsförvaltningen
E-post: isabell.liljehammar@oskarshamn.se
Telefon: 0491-880 00

Johanna Wihl
Näringslivschef, Oskarshamns kommun
E-post: johanna.wihl@oskarshamn.se
Telefon: 0491-880 00

Mera ut – ett projekt för hållbar utveckling av naturturism

Syftet med projektet är att stärka och bredda besöksnäringen med fokus på naturturism. Projektet vill stärka den viktiga infrastrukturen för besöksnäringen – övernattning, måltider, upplevelser och transporter och där nätverket av olika leder i Oskarshamns kommun kan bidra på ett positivt sätt.

Projektet omfattar både affärsutveckling, studieresor och nätverkande för intresserade företagare. Arbetet omfattar även informationsspridning till besökare på våra vandringsleder om allemansrätt, naturvett och hur man på ett ansvarsfullt sätt vistas i naturen.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan olika lokala aktörer; entreprenörer, Döderhults naturskyddsförening, markägare, föreningslivet. Oskarshamns kommun stöttar genom att kommunen står som sökande och projektägare.

Projektet har fått stöd av Lokalt Ledd Utveckling-Jordbruksfonden via leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens Hembygd samt av Oskarshamns kommun.

Mer om projektet Mera ut

Projektets kontaktperson

Niina Nordlund
Projektledare
E-post: niina.nordlund@oskarshamn.se
Telefon: 0491-880 00

Avslutade projekt

Omställning för kärnkraftens underleverantörer (Underleverantörsprojektet)

2017-05-01–2020-12-31

För att motverka eventuella negativa effekter av nedläggningen av O1 och O2 startades projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer” 2017. Många olika seminarier, workshops och program erbjöds deltagande företag.

Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Kalmar län och Oskarshamns kommun och syftade till att

  • stärka konkurrenskraften
  • få igång affärsutvecklings- och innovationsarbetet för marknads-, produkt- och tjänsteutveckling
  • verka för företagens integration av hållbarhetsfrågor med fokus på miljö- och jämställdhetsperspektiv och
  • öka nätverkandet kring dessa områden bland små och medelstora företag i Oskarshamnsområdet.

Projektledare för projektet var Anna-Karin Swärd.

Över 120 företag har deltagit i en eller flera aktiviteter som projektet.

2020 var ett extra intensivt år för projektet med flera lite större aktiviteter parallellt med att coronapandemin anlände till vårt område. Några exempel:

  • Framtidsprogrammet ”Öka din innovationsförmåga och framtidssäkra ditt företag”, mars–september, där flera av de deltagande företag bland annat har utformat nya tjänsteerbjudanden.
  • Mitt i näringslivet Kalmar län med 10 direktsända näringslivsluncher under april–september. Det går fortfarande att ta del av sändningarna i efterhand.
  • Företagsindividuell ledarskapscoaching, augusti–september.
  • Workshopen Bli Digital genomfördes i september.

Här kan du läsa mer om allt som Underleverantörsprojektet har arrangerat mellan 2017 och 2020.

Stort tack till alla som har deltagit i projektet!

Omställning för tillväxt

2017-12-01–2020-12-01

Projektet "Omställning för tillväxt" var ett projekt med en uttalad strategisk inriktning. Målet var att öka förståelsen kring förändrings- och omställningsarbete hos den kommunala ledningen, identifiera och utveckla styrkeområden och vässa organisationen för att arbeta med tillväxt. Huvudfokus i projektet kom att handla om tillväxt.

Projektet var tänkt att bidra med ett strategiskt perspektiv bland annat genom kunskaps- och erfarenhetsinhämtning från andra kommuner som gjort liknande omställningar för att vi ska kunna formera oss bättre för tillväxt. Tillväxt är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla vår kommunala service med god kvalitet. Demografiskt blir vi allt fler äldre, varför vi till och med kommer att krympa om vi inte lyckas att växa.

Projektet syftar också till att öka kunskapen om förändrings- och omställningsarbete på lednings- och tjänstemannanivå inom kommunen men också att bidra till en ökad förändringsvilja i näringslivet, till exempel genom en strategi och en riktning som visar på möjligheter utifrån våra styrkeområden och förutsättningar och som också leder till ett breddat näringsliv.

Vill du veta mer om resultatet är du välkommen att höra av dig till vår näringslivschef Johanna Wihl, som också var projektledare för projektet.

Projektet finansierades av Oskarshamns kommun och Tillväxtverket.