Oskarshamns näringsliv

I Oskarshamns finns det mycket drivkraft, både hos våra duktiga företag och hos människorna. Oskarshamn anses av många som motorn i Kalmar län genom sitt starka näringsliv. Kommunens näringslivsarbete går ut på att främja nyföretagande, stötta utveckling hos våra befintliga företag, samt att locka hit och hjälpa företag som vill etablera sig hos oss.

Här kan du läsa om våra företag och våra styrkeområden, om kommunens näringslivsvision, vad vi arbetar med kopplat till näringslivet och hur det arbetet är organiserat inom kommunen. 

Näringsliv

Oskarshamn är och har länge har varit en industrikommun med ett antal stora arbetsgivare inom branschen. Varvsindustrin ersattes under 60-talet av bland annat OKGs kärnkraftverk och Scanias hyttfabrik. Kommunen har också flera medelstora industriföretag som exempelvis Safts batterifabrik, ABBs fabrik för isolermaterial, Liljeholmens stearinljus, Be-Ges stolstillverkning, samt en mängd småindustrier. Industrin sysselsätter över 30 % och ökar successivt. Ökning är starkare i Oskarshamns kommun än Sverige i stort och betydligt högre än tillväxten inom de andra sektorerna av kommunens näringsliv.

Oskarhamns starka arbetsmarknad genererar även jobb för grannkommunerna. Det är ett kraftigt pendlingsöverskott till Oskarshamns kommun. Enligt statistik från år 2012 arbetspendlade 2 900 personer in till Oskarshamns och 1 450 pendlade ut.

Utöver den starka industrisektorn finns det ett brett spann av näringar i Oskarshamn. Det är viktigt att lyfta även dessa näringar för att skapa ett ännu mer breddat näringsliv. Därför arbetar kommunen aktivt för att både direkta underleverantörer till OKG, som ofta finns inom industribranschen, och företag inom andra branscher ska kunna utveckla sin verksamhet.

Det finns ett Mervärdesavtal mellan Svensk Kärnbränslehantering SKB och de två kommuner det står emellan att ta hand om Sveriges kärnbränsleavfall- Oskarshamn och Östhammar. Mervärdesavtalet ger den kommun som inte får kärnbränsleavfallet motsvarande 75% värden av 1,5 miljarder kr i utvecklingsinsatser, och motsvarande 25% värden till den "vinnande" kommunen. Det innebär att Oskarshamns kommun, tillsammans med SKB, kan göra lokala investeringar för att skapa tillväxt och göra Oskarshamn till en ännu bättre plats att bo och leva på.