Skärgårdsrådet

Skärgårdsrådet är ett nätverk mellan kustkommunerna i Småland och Östergötland. Skärgårdsrådet möts 2 gånger per år. Under mötena diskuteras frågor som är viktiga för skärgården. Medlemmarna utbyter även erfarenheter och berättar vad som är på gång.

Frågor som ofta diskuteras är:

 • Tunga transporter
 • Kollektivtrafik
 • Tele och internet kommunikation
 • Havs och kustmiljö
 • Strandskydd
 • Service

Vilka är med?

Förutom företrädare för skärgårdsboende så är följande med i skärgårdsrådet.

 • Norrköping
 • Söderköping
 • Valdemarsvik
 • Västervik
 • Oskarshamn
 • Mönsterås
 • Region Östergötland
 • Region Kalmar län
 • Länsstyrelsen i Östergötland
 • Länsstyrelsen i Kalmar län

Från vår kommun så är Smålandskustens skärgårdsförening med i Skärgårdsrådet.

För kommunen deltar vanligtvis landsbygdsutvecklaren och kommunalrådet.

Vad gör rådet?

Rådet arbetar för en levande och hållbar skärgård. Syftet är att skärgårdsbor ska kunna bo och verka i sin bygd. Vi önskar att kunna ge kommande generationer möjligheten att leva sina yrkesverksamma liv i skärgården.

Rådet pratar om utveckling. Främst det som rör möjligheterna till arbete och service för de boende i skärgården. Rådet tar också initiativ till åtgärder som ska förbättra för de som bor i skärgården och som ska värna om skärgården som natur- och kulturmiljö.

Skärgårdsrådet har funnits sedan början av 80-talet. Det var det första i sitt slag i Sverige. Till en början bestod rådet av de tre skärgårdskommunerna i Östergötland samt länsstyrelsen. Sedan några år tillbaka finns även boende och verksamma i skärgården med som ledamöter.

Vart annat år arrangerar rådet ett stormöte.

Skärgårdsrådets arbetsgrupp

Skärgårdsrådets arbetsgrupp träffas cirka 4 gånger per år och består av tjänstemän från ovanstående verksamheter. Arbetsgruppen är ett nätverk där man utbyter erfarenheter kring skärgårdsutveckling och arbetar med gemensamma projekt som en del av implementeringen av skärgårdsprogrammet. Exempelvis besöksnäring och tillgång till service.