Mera ut – ett projekt för hållbar utveckling av naturturism

En kvinna går igenom en grind i en by.

Stensjö by - etapp 8 på Ostkustleden

Projektet Mera ut som har pågått i drygt två år är nu avslutat och en slutrapport kommer att presenteras under våren.

Syftet med projektet var att stärka och bredda besöksnäringen med fokus på naturturism. Att stärka den viktiga infrastrukturen för besöksnäringen – övernattning, måltider, upplevelser och transporter och där nätverket av olika leder i Oskarshamns kommun kan bidra på ett positivt sätt.

Projektets mål var att kunna lägga grunden till en hållbar och långsiktig utveckling av naturturismen i kommunen men också samverka med och knyta an till lednätet i angränsande kommuner. Att skapa möjligheter för nya verksamheter och arbetstillfällen på landsbygden. Projektet skulle också öka intresset för natur- och kulturmiljöer och upplevelser utanför tätorten och också bidra till det viktiga folkhälsoarbetet genom att locka till och underlätta för besök i naturen.

Projektet omfattade både affärsutveckling, studieresor och nätverkande för intresserade företagare. Arbetet omfattade även informationsspridning till besökare på våra vandringsleder om allemansrätt, naturvett och hur man på ett ansvarsfullt sätt vistas i naturen.

Projektet gav extra stöd till Ostkustleden, som förvaltas av Döderhults Naturskyddsförening (DNF), till exempel genom förbättrad information, både längs leden och digitalt samt stöd till underhåll.

Projektet har fått stöd av Lokalt Ledd Utveckling-Jordbruksfonden via leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens Hembygd samt av Oskarshamns kommun.

Projektet har varit ett samverkansprojekt mellan olika lokala aktörer; entreprenörer, Döderhults naturskyddsförening, markägare, föreningslivet. Oskarshamns kommun stöttade genom att kommunen stod som sökande och projektägare.

För frågor om projektet kontakta vår landsbygdsutvecklare.