Lokala utvecklingsplaner och dialog

Lokala utvecklingsplaner är en viktig del i kommunens landsbygdsutveckling och ett värdefullt verktyg för att få föreningslivet, näringslivet, privatpersoner och övriga intressenter att samarbeta kring lokala utvecklingsfrågor. En lokal utvecklingsplan är en handlingsplan som samlar bygdens gemensamma mål och aktiviteter. Bygderåd i kommunens större orter tillsammans med Hela Sverige Oskarshamn har tagit fram utvecklingsplaner som till exempel berör områden som offentlig och kommersiell service, fritidsaktiviteter, tillgång till cykelbanor och kollektivtrafik.

Två gånger per år, juni och november, träffar politiker och tjänstemän representanter från bygderåden för att gå igenom utvecklingsplanerna. Utvecklingsplanerna fungerar som ett stöd i kontakten med kommunens tjänstemän och andra aktörer i frågor som berör förändring- och utvecklingsfrågor och är ett underlag i kommunens budgetarbete.

Länk till lokala utvecklingsplaner.