Klintemåla – Porten till norra skärgården

Skärgårdsutställning i Klintemåla.

Nyfikna besökare tar del av den nya skärgårdsutställningen i Klintemåla. Utställningen visar skärgårdslivet från förr i tiden.

Syftet med projektet är stärka orten Klintemåla som servicepunkt i Oskarshamns norra skärgård. Projektet finansieras via Jordbruksverkets landsbygdsfond och genom Leaderområde Kustlandet samt Oskarshamns kommun. Projektet omfattar ny samlingslokal med caféverksamhet, ny flytbrygga för förbättrad tillgång till bränsle och övrig gästhamnsservice samt en utställning om skärgårdslivet.

Leaderområde Kustlandet har prioriterat projektet därför att det stämmer väl överens med Kustlandets strategi då målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för lokalt företagande, tillgängliggöra naturen, utveckla nya lösningar för skärgårdens transportbehov, förbättra skyltning och information, skapa nya attraktioner och evenemang samt främja turismen.

Projektet är ett samverkansprojekt där lokala föreningslivet, entreprenörer och Oskarshamns kommun ingår. Projektettiden löper fram till 1 juni 2021.