Finansieringsmöjligheter och stöd

Genom landsbygdsutvecklaren kan du söka finansiella medel från kommunen – eller få hjälp att söka från till exempel länsstyrelsen eller Region Kalmar län. Genom kommunens landsbygdspeng har kommunen möjlighet att finansiera mindre projekt eller medfinansiera lite större insatser. Insatserna bör stödja de lokala utvecklingsplanerna och ha en bred lokal förankring, bidra till ökad attraktivitet och hållbar utveckling. Vill du veta mer eller diskutera en idé så kontakta kommunens landsbygdsutvecklare.

Lokalt ledd utveckling

Oskarshamns kommun är medfinansiär i två leaderområden, Astrid Lindgrens hembygd samt Kustlandet och som båda arbetar med lokalt ledd utveckling.

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar för landsbygdsutveckling i Oskarshamn, Eksjö, Nässjö, Hultsfred, Högsby, och Vimmerby kommuner.

Föreningen Kustlandet verkar för utvecklingsinsatser längs södra Sveriges Ostkust.

Föreningarna driver leaderområden som utgör en del av lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Utvecklingsarbetet sker i projektform, antingen i egen regi eller genom medfinansiering av projektansökningar.

Stöd till landsbygdsutveckling

Via de båda föreningarna kan du få stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Kortfattat innebär metoden att projekten ska komma många till del genom aktivt nätverksarbete. Projekten ska ha en stark lokal förankring och ska ha samver­kan mellan privata, offentliga och ideella aktörer.

Projekten kan få upp till 100 procent ekonomiskt stöd och ska bidra till att den lokala utvecklingsstrategin för området uppfylls. Mer om strategin och projektstöden kan du läsa om på föreningarnas webbplatser: 

I länklistan kan du se några av de övriga möjligheterna som finns – lokalt, regional, nationellt.