Landsbygd och skärgård

Vy över Strupö.

I Oskarshamns kommun bor nära en fjärdedel på landsbygden. Landbygden är en viktig del i kommunens samhällsbygge och gör hela vår kommun attraktiv att leva, bo och verka i. Att ha en helhetssyn på vår kommun är en viktigt både från demokrati- och tillväxtsynpunkt. Oskarshamns kommun vill skapa förutsättningar för utveckling tillsammans med lokal förankring och tillvarata lokal kunskap.

Vår landsbygd och skärgård består av över 5 000 öar och flera stora och små samhällen. För att sätta fokus på landsbygd och skärgård och stärka utvecklingen finns en landsbygdsutvecklare som bland annat arbetar med;

  • Tillgången till kommersiell och offentlig service, fiber och mobiltäckning, skärgårdsfrågor, föreningsliv, besöksnäring
  • Stödja lokala grupper, föreningar och företagare som vill arbeta med lokal utveckling
  • Inspirera till ökat lokalt engagemang
  • Lyssna och föra dialog och vara en väg in till den kommunala verksamheten
  • Stärka kommunens interna arbete som berör landsbygden.
  • Samordna och samverka med myndigheter samt kommunens olika verksamheter och ansvar i frågor som berör landsbygden.

Söka utvecklingspengar

Genom landsbygdsutvecklaren kan du söka finansiella medel från kommunen – eller få hjälp att söka från till exempel länsstyrelsen eller Region Kalmar län. Landsbygdsmedlen finns för att främja lokal utveckling och kan sökas av föreningar och grupper som skapar utvecklingsinsatser som är lokalt förankrade och som många kan ta del av. Vill du veta mer så vänd dig till landbygdsutvecklaren.

Har du frågor, idéer eller vill tipsa om lokala initiativ kring landsbygdens utveckling välkommen att kontakta kommunens landsbygdsutvecklare.