Energicoach till företag

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh per år? Då kan du få hjälp med att energieffektivisera så att du sparar pengar och bidrar till en bättre miljö!

Fördjupad rådgivning erbjuds till företag som aktivt vill arbeta med att minska sin energianvändning. Syftet är att ge ditt företag tillgång till metoder, arbetssätt och verktyg för att minska energianvändningen.

Projektet är särskilt riktat till små och medelstora företag. I programmet, som är kostnadsfritt, kombineras enskild coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Ditt företag kan få hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

För mer information och anmälan kontakta kommunens coach för energi och klimat på samhällsbyggnadskontoret.

Coacher för energi och klimat drivs av Oskarshamns kommun men coachen ingår i ett nationellt nätverk av över 130 kommuner. Satsningen pågår 2017-2021 inom projektet Coacher för energi och klimat och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.