Utveckla företag

Vi är flera aktörer i Oskarshamn som på olika sätt kan hjälpa dig som företagare att utvecklas i verksamheten. Det kan exempelvis gälla lotsning till rätt handläggare och funktion, rådgivning, nätverkande och finansiering.

Lotsning, rådgivning och nätverkande 

Näringslivsenheten

Kommunens näringslivsarbete går ut på att stötta utvecklingen hos företagen i kommunen för att öka tillväxten och på så vis gynna hela regionen. Det sker bland annat genom stöd och rådgivning, särskilda kompetens- och utvecklingsinsatser, genom att hjälpa företag knyta kontakter, samt att koppla ihop företag med aktörer i stödsystemet, exempelvis inom ramen för offentliga bidrag.  

Atrinova Affärsutveckling

Atrinova Affärsutveckling är en del av Novakonceptet som ingår i kommunens Tillväxt- och näringslivskontor.

Atrinova arbetar med att stötta avknoppnings- och innovationsprojekt från befintliga företag, koordinering och etablering av nya företag samt kommersialisering av forskningsresultat från de projekt som bedrivs i regionen.

Atrinova arbetar även med särskilda insatser mot kommun och företag, det kan bland annat innebära koordinering av utvecklingsinsatser, rådgivning med mera. 

Almi Företagspartner

Almi kan hjälpa dig som redan driver ett företag som ägare eller i ledande befattning när ni befinner er i ett skede där ni vill utveckla företaget men behöver stöd i både analys och genomförande.

Rådgivningen innebär stöd och tillgång till erfarna rådgivare med kontaktnät, finansiella verktyg och beprövad projektmodell.

Företagets tillgångar

Ditt företag kan ha dolda tillgångar. Många företag sitter på värden som de själva inte ser. Det kan dölja sig i patent, varumärken, design, företagsnamn, arbetsmetoder, kundregister, avtal och mycket annat. Tänk om ditt företag är mer värt än du tror?

Patent- och registreringsverket erbjuder hjälp att hitta dina immateriella tillgångar och tips på hur du tar hand om dem på bästa sätt.

Kontakta oss
Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-880 00