Nyföretagarträffar

Vi vill uppmärksamma de nystartade och nyinflyttade företagen i Oskarshamns kommun.

Två gånger per år bjuder vi in de företag som etablerats de senaste sex månaderna till frukostträffar. Här får företagen berätta om sin verksamhet för varandra och för näringslivsenheten. Vi på näringslivsenheten passar även på att berätta om vad vi kan erbjuda.

Kontakta oss
Gabriella Johansson
Koordinator nyföretagarfrågor
Tfn: 0491-167 00
Mobil: 072-733 74 30