Nyföretagarträffar

Vi vill uppmärksamma de nystartade och nyinflyttade företagen i Oskarshamns kommun.

Två gånger per år bjuder vi in de företag som etablerats de senaste sex månaderna till frukostträffar. Här får företagen berätta om sin verksamhet för varandra och för näringslivsenheten. Vi på näringslivsenheten passar även på att berätta om vad vi kan erbjuda.