LOV för företagare

Äldre hand håller i boll och yngre hand stöttar.

Lagen om valfrihet, LOV, för Oskarshamns kommuns hemtjänst

I Oskarshamns kommun har det tagits ett politiskt beslut om att det ska finnas valfrihet inom hemtjänsten.

Detta betyder LOV

LOV är förkortningen av Lagen om valfrihet.

LOV innebär att den som får ett beslut om hemtjänst i Oskarshamns kommun har rätt att välja vem som utför hemtjänsten, bland de leverantörer som kommunen har godkänt och tecknat avtal med.

Varför valfrihet?

Den politiska målsättningen är att LOV ska bidra till att sätta brukaren i centrum och ge äldre en ökad valfrihet och ett större inflytande. Det ska också medverka till att stimulera till företagande.

För dig som vill bedriva hemtjänst

Om du vill bedriva hemtjänst kan du ansöka om att bli godkänd som leverantör. Kommunen har bestämt vilka krav som ska uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Kraven är lika för både kommunen och privata företag.  Du kan närsomhelst ansöka om att bli utförare. 

Kraven och de villkor som gäller för dig som vill bedriva hemtjänst finns i förfrågningsunderlaget. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända.

Ansökan öppnar 1 februari 2022.

Välkommen med din ansökan via vår e-tjänst!

Du kan få stöd att starta företag

Vid en företagsstart ställs du inför en rad frågeställningar som att välja företagsform, skapa affärsplan, budget, hitta en lokal, ansöka om varumärkesskydd, hantera inbetalning av skatt och registrering av ditt företag med mera. Frågorna är många, men vi finns här för att hjälpa dig att komma vidare. Vi har samlat all information du som är ny som företagare kan behöva här på oskarshamn.se.

När ansökan lämnats in

När ansökan lämnats påbörjas handläggningen av ansökan. Handläggningstiden är sex till tolv veckor efter det att en komplett ansökan har inkommit. Du får ett skriftligt beslut om du blir godkänd som utförare eller om du inte blir godkänd.  

Efter att ansökan godkänts ska nya utförare delta i obligatoriska informationsträffar. Under informationsträffarna berättar vi bland annat om socialförvaltningens löften och värdegrund, som gäller även för privata utförare.  

Hos Upphandlingsmyndigheten kan du läsa mer om LOV och vad det innebär.