Finansiering

Det finns lite olika möjligheter till både rådgivning och direkt finansiellt stöd för dig som driver företag i Oskarshamn.

Region Kalmar län

Region Kalmar län erbjuder sökbara företagsstöd till regionala utvecklingsprojekt och till mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Syftet är att stimulera en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Företagsstödet syftar till att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag på lika villkor. Om du behöver köpa in någon form av konsulttjänst eller kompetens så finns det goda möjligheter till att få delar av den kostnaden finansierad.

Hör av dig till någon av handläggarna på Region Kalmar län för att se vilka möjligheter som finns för ditt behov!

SKB NU

Svensk Kärnbränslehantering Näringslivsutveckling (SKB Nu) finns till för dig som är företagare och behöver hjälp med att utveckla din verksamhet i Oskarshamns kommun. Bolagets affärsidé är att stödja utveckling och nyetablering av mindre och medelstora företag. SKB Nu kan erbjuda konsultcheck för mjuka investeringar på maximalt 50 tkr. Företag i Oskarshamn kommun kan få stöd på lånefinansiering från bank med ett borgensåtagande på maximalt halva lånet och tidsbegränsat till 5 år.

Almi

Almi kan erbjuda olika typer av finansiella tjänster. De erbjuder lån, riskkapital och konsultcheckar. 

Almi distribuerar olika typer av utvecklings- och innovationscheckar från exempelvis Tillväxtverket och Vinnova. Dessa får användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser. 

Man erbjuder även Innovationslån, ett så kallat villkorslån, för innovationsprojekt i ett tidigt skede.

Investerare Sydost

Investerare Sydost är en är en mötesplats och investeringsforum i Sydostregionen där investerare och entreprenörer möts. Nätverket består av personer som privat eller via sitt bolag går in och investerar i tidiga tillväxtbolag i expansionsfas. Inom ramen för nätverket arrangeras fyra investeringsträffar per år där tillväxtföretag kan presentera sina affärsidéer för potentiella investerare i skarpt läge. Nätverket har startat med hjälp av Atrinova Affärsutveckling, Connect Sydost, Företagsfabriken i Kronoberg AB, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Kronoberg, Tillväxtverket och Videum AB.

Kontakta oss
Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-880 00