Stolt industristad

Bildcollage som visar en flygbild över Oskarshamns hamn, en närbild på ett fartyg och en man stå och arbeta på ett industriområde omgiven av dimma.

Oskarshamns näringsliv har en hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustri, energiförsörjning och företagstjänster. De tre näringsgrenarna sysselsätter tillsammans hela 47,1 procent av dagbefolkningen i Oskarshamns kommun. Det ska jämföras med 27,7 procent i länet och 24,5 procent i riket.

Efter en tid av minskning ser vi att tillverkningsindustrin i Oskarshamn ökar igen. Förutom industriföretagen sysselsätter även bemanningsföretag arbetsgivarna, vilket gör att näringsgrenen företagstjänster är betydande. Tillverkningsindustrin i länet sysselsätter var tredje invånare och en betydande del av de 3500 personer som pendlar in till Oskarshamn, jobbar i näringen. Oskarshamn är länets jobbmotor.

Om det är någon bransch i Oskarshamn som sticker ut mer än andra, så är det energisektorn. Vi talar om Oskarshamn som ”kommunen med energi” och har i branschen en erkänd status inom kunskapsområdet. Förutom att kärnkraftssektorn är synnerligen stark genom att både kärnkraftverket OKG och Svenskt Kärnbränslehantering (SKB) bedriver verksamhet här finns det ett stort antal lokala konsultföretag och leverantörer av olika varor och tjänster. OKG har fram till 2015 levererat cirka 10 procent av Sveriges elproduktion från Oskarshamn och kommer att ha fortsatt fokus på produktion samtidigt som man utvecklar erfarenhet och kunskap kring hur man avvecklar kärnkraft.

Använt kärnbränsle från alla svenska kärnkraftverk lagras i det centrala mellanlagret Clab som drivs i Oskarshamn av SKB och det finns också planer på en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Ett nytt verksamhetsområde, med industrifokus, växer fram intill E22 för att tillgodose etableringsförfrågningar. Där utvecklas även en logistik- och företagspark och planer möjliggör en järnvägsanslutning.

Oskarshamn spelar en viktig roll i flera logistiska flöden, inte minst tack vare att flera stora företag finns här. De flesta speditörer trafikerar Oskarshamn och har verksamhet på plats. Oskarshamn är viktig för godsflödet till och från Gotland tack vare färjetrafik året runt. I vår hamn hanteras produkter likt bulk, styckegods, petroleum samt containers. Hamnen är den ledande operatören i regionen och kapaciteten är en stark konkurrensfördel.

Kontakta oss
Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-880 00
Göran Landenius
Mark- och exploateringsstrateg
Tfn: 0491-880 00