Ny verksamhetsmark

Vi gör plats för fler

Vi vill att det ska vara enkelt att driva verksamhet i Oskarshamn. Har du ambitioner och vill växa erbjuder vi stöd på flera sätt. För att svara upp på efterfrågan från flera av våra företag som växer och för att kunna välkomna fler att verka här, så har vi förberett nya områden med verksamhetsmark.

Stolt historia, spännande utmaningar – oändliga möjligheter

Förr byggde vi stengärdsgårdar som ringlade sig genom flera socknar. I dag har vi industri, forskning och innovationer som når hela världen.

Oskarshamn har länge präglats av sina stora arbetsgivare. Med vår kärntekniska verksamhet och tunga tillverkningsindustri har vi tagit rollen som hela Kalmarsundsregionens tillväxtmotor.

Här finns också många mindre och medelstora företag som inte sällan är underleverantörer till de större företagen. Oskarshamn erbjuder ett näringsliv med både bredd och spets. Stoltheten i vår historia och utvecklingen i dag gör det inte särskilt svårt att se möjligheterna i vår framtid.

I bästa läge i omedelbar anslutning till E22 och med väg/järnvägsförbindelse till E4 och södra stambanan erbjuder vi nya ytor för industri- och verksamhetsetableringar.

I nära anslutning till områdena finns stora nationella aktörer som erbjuder miljöåtervinning och i närheten finns också vårt deponiområde för farligt avfall. Som en av grannarna får du Scanias produktionsanläggning för lastbilshytter till hela Scanias Europaproduktion.

Mer information

  • Områdena lämpar sig för olika verksamheter och erbjuder en generös detaljplan.
  • Tomtmarken är grovterrasserad.
  • Vatten och avlopp, kraft, belysning och fiber finns framdraget till området.
  • Möjlighet finns att ansluta till fjärrvärme.
  • Till tomtpriset tillkommer avgift för detaljplan och anslutningsavgifter.
  • Försäljning pågår.

Kvastmossens industriområde II–V

  • Kvastmossen II – 16 600 kvadratmeter i anslutning till E22. Pris: 280 kronor per kvadratmeter.
  • Kvastmossen III – 45 000 kvadratmeter i direkt skyltläge E22. Pris: 350 kronor per kvadratmeter fram till 31 mars 2023! (Ordinarie 400 kronor per kvadratmeter).
  • Kvastmossen IV – 27 000 kvadratmeter i direkt skyltläge E22.
  • Kvastmossen V – 20 000 kvadratmeter i anslutning till E22. 

Vi tänker på helheten

Vi kan hjälpa dig att hitta mark, lokaler, kompetens, arbetskraft, nätverk och stödresurser som finns att tillgå. Vi vill att du ska känna dig välkommen.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss
Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-880 00
Göran Landenius
Mark- och exploateringsstrateg
Tfn: 0491-880 00