Köpmangatan – i bästa läge

Bildcollage med tre bilder som visar två kvinnor prata i en butik, en man och en kvinna fika på ett café och en kvinna gå genom stan med sin hund.

Nu görs en storsatsning på en av Oskarshamns mest klassiska stadsgator. Välkommen att följa med oss på resan mot nya upplevelser, ett rikare folkliv – och ett ännu starkare handelsutbud.

På Köpmangatan har handel bedrivits sedan lång tid tillbaka. Här ligger också ett par av Oskarshamns vackraste byggnader. Gatan genomgår en omfattande ombyggnation som kommer att stärka handeln och skapa goda förutsättningar för nyetableringar.

  • Köpmangatan blir gångfartsgata, vilket bidrar till en betydligt trevligare gatumiljö.
  • Mjuka inslag skapas genom nya mötesplatser med bänkar och grönska.
  • Tillgängligheten förbättras för funktionshindrade och barnvagnar.
  • Gatubelysningen byts ut och förses med stämningsskapande dekorbelysning.

Etablera dig här!

Köpmangatan är redan i dag en stark besöksanledning till vår stadskärna, med företag som Specsavers och Electrolux Home. Här finns även restauranger, gym, biograf, frisörer, nagelvård och en världsmästarkonditor! Gatan utgör ett viktigt stråk mellan hälsocentralen och Lilla torget, där varumärken som Espresso House, Dressmann och Hemtex huserar tillsammans med lokala aktörer.

Skräddarsydda lokaler

Köpmangatans fastighetsägare står redo att ta emot dig och ditt företag med flexibilitet och investeringsvilja. Självklart erbjuds goda parkeringsmöjligheter.

Tänkbara verksamheter

Vi välkomnar gärna verksamheter inom skönhet, hälsa och service. Andra möjliga etableringar är ett studieförbund, kontor med flöden eller verksamheter som mäklare och optiker. Köpmangatan skulle också lämpa sig väl för mindre serveringar eller take away-koncept.

Välkommen att kontakta oss för att prata framtid i Oskarshamn!