Etableringsrådet

Det är viktigt för varje plats och varje stad att värna om befintliga företag. Det kan göras på flera sätt genom att ge företagen och entreprenörer bra förutsättningar att bedriva verksamhet och stötta på olika sätt för att de ska både kunna finnas kvar och ännu hellre växa.

Lika viktigt är det att också attrahera nya verksamheter och företag. Oskarshamn jobbar redan i dag på ett framgångsrikt sätt när det kommer till etableringsprojekt. Nyckeln till framgång är kanske att just litenheten kan vändas till att bli en storhet. Vi har nära till varandra, vi känner varandra och inte minst så behöver vi varandra. När en verksamhet söker efter en plats att etablera sig på så är det många saker som spelar in. Det kan handla om rätt mark, rätt lokal, tillgång till arbetskraft, bra bemötande och motprestationer. När förfrågningar kommer så gäller det att vara snabbfotad, lyhörd och att leverera. Tack vare en hög kompetens som finns i dag både i kommunen och hos andra aktörer så lyckas vi bra med att attrahera verksamheter.

För att ytterligare förstärka samverkan och tydliggöra för intressenter så har vi formerat ett etableringsråd för Oskarshamn. Gruppen består av de aktörer som är vanligast förekommande när det handlar om potentiella etableringar. Behöver vi ytterligare kompetens så lyfter vi in den i arbetet.

För företag som redan finns kan det uppstå behov av andra verksamheter. Kanske har man en samarbetspartner som man jobbar nära med som man hellre hade sett finnas i sin geografiska närhet? Eller har man en önskelista över företag man skulle vilja se på hemmaplan?

Välkommen att höra av dig om du har funderingar – eller önskemål som kan vara intressanta!

Etableringsrådet

  • Johanna Wihl, näringslivschef, Oskarshamns kommun
  • Mats Johansson, förvaltningschef, Tillväxt- och näringslivskontoret
  • Katharina Hultgren, Atrinova Affärsutveckling
  • Göran Landenius, exploateringsstrateg, Oskarshamns kommun
  • Titti Falk, platsutvecklare, Attraktiva Oskarshamn AB
  • Spiros Toulikas, affärsutvecklare, SKB Näringslivsutveckling AB
  • Michal Ulatowski, sektionschef, Arbetsförmedlingen
Collage med halvporträtt på personer från etableringsrådet.