Etablera dig i vår moderna stadskärna!

Bildcollage med flera personer som går förbi butiker med shoppingpåsar.

I Oskarshamn finns det ett brett utbud med lokala affärer och kedjebutiker. Vi är stolta över att vi de senaste åren har många fina nyetableringar och vår kurva när det gäller handelssiffror är på väg rejält uppåt. När det kommer till sällanköpsvaror, där försäljningsindex har gått från 58 till 70, innebär det att vi lägger 12 kronor mer per spenderad hundralapp på hemmaplan jämfört med vad vi gjorde tidigare. Detta hänger naturligtvis ihop med att utbudet har ökat.

Vi har också lyckats behålla många fina butiker och har bra flöden för dig som vill handla. En viktig faktor till det tror vi är det nära samarbete som vi har mellan fastighetsägare, kommun, näringsliv och handeln.

Ett tätt och vägvinnande samarbete mellan stadens olika aktörer, kommun och fastighetsägare driver utvecklingen och de många etableringar som skett de senaste åren är ett bra bevis på detta. Exempel på butiker är H&M, Espresso House, Cubus, KappAhl, Busfrö och Subway.

I föreningen Handel Oskarshamn finns cirka 60 medlemsbutiker som står redo att ge den bästa servicen. Bland medlemmarna finns butiker, restauranger, caféer och salonger. En platsutvecklare med fokus på handel deltar aktivt i vår centrumutveckling och erbjuder också stöd till medlemmarna i Handel Oskarshamn.

Oskarshamns kommun har en tydlig vision om att fortsätta arbeta för en än mer attraktivare stad och rikare stadsliv. Just nu satsas till exempel stora resurser på att bygga ihop staden ännu mer med havet och hamnen. Här skapas aktiva och attraktiva platser med människan i fokus. Vi vill att man ska trivas i vår stad och är också certifierade enligt Purple Flag.

Oskarshamn har en modern och gemytlig stadskärna där stora investeringar har gjorts för att skapa stadsrum och platser med de allra bästa förutsättningarna att möta framtiden och bana väg för ett rikt stadsliv. Nya mötesplatser, evenemang, aktiviteter och kulturupplevelser berikar ständigt stadskärnan. I stadskärnan råder fri parkering i upp till två timmar.

På gångavstånd precis utanför stadskärnan finns ett trevligt köpcentrum med kompletterande handel genom butiker så som Rusta, Dollarstore, Jysk och Biltema. Oskarshamns försäljningsindex för detaljhandeln pekar stadigt uppåt.

Vi har kommit en bra bit på vägen, men är inte nöjda ännu. Vi ska fortsätta utvecklingen. Gärna tillsammans med dig!