Etablera företag

Bildcollage som visar en man stå bland äppelträd, en vit båt förtöjd i hamnen och en kvinna duka fram ett bord.

Välkommen att bli en del av vårt näringsliv!

En plats för många

Oskarshamns näringsliv består av flera arbetsplatser som lockar till sig en stor del av arbetskraften från andra kommuner i länet och har ett positivt pendlingsnetto gentemot samtliga kommuner i Kalmar län. Oskarshamn har den 18:e högsta nettoinpendlingen per invånare av landets samtliga kommuner. Den kraftiga nettoinpendlingen är ett bevis på arbetsmarknadens styrka.

Det är de många mindre företagen och entreprenörer med vilja och mod som tillsammans med de stora arbetsgivarna möjliggör vår tillväxt och vision att 2030 vara 30 000 invånare.

Samarbetet mellan näringsliv och kommun pågår ständigt för att Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i.

Idag ser vi nya handelsplatser växa fram samtidigt som vi har en levande stadskärna med varierat utbud av butiker och service i en vacker miljö.

Nya företag, möjlighet till högre utbildning och en befolkningsexpansion har satt igång flera spännande bostadsprojekt. Stoltheten i vår historia och utvecklingen idag gör det inte särskilt svårt att se möjligheterna i vår framtid.

Vill du också vara med?

Oskarshamn jobbar redan i dag på ett framgångsrikt sätt när det kommer till etableringsprojekt. Nyckeln till framgång är kanske att just litenheten kan vändas till att bli en storhet. Vi har nära till varandra, vi känner varandra och inte minst så behöver vi varandra. När en verksamhet söker efter en plats att etablera sig på, så är det många saker som spelar in. Tack vare en hög kompetens som finns i dag både i kommunen och hos andra aktörer, så lyckas vi bra med att attrahera verksamheter. Vårt etableringsråd består av de aktörer som är vanligast förekommande när det handlar om potentiella etableringar.