Arbetsmarknad och kompetens

Det är viktigt att företagen i Oskarshamn, och i hela regionen, ska kunna attrahera och rekrytera medarbetare till sina arbetsplatser. För det krävs attraktionskraft och samverkan i Kalmarsundregionen. Kompetensförsörjning är också en viktig faktor för att företag ska kunna utvecklas. 

Här finns information om frågor gällande rekrytering och kompetensförsörjning för företag.