Arbetskraft och kompetens

Oskarshamn kallas ofta för länets jobbmotor. Det är högprioriterat att i nära samverkan med företagen i näringslivet arbeta tillsammans för att kunna kompetensförsörja arbetsgivarna. Vi arbetar hårt med olika insatser som främjar vår attraktionskraft och som genererar för näringslivet relevant kompetens.

Oskarshamns starka arbetsmarknad genererar även jobb för grannkommunerna och vi har ett kraftigt pendlingsöverskott till Oskarshamns kommun. Det är därför gynnsamt med gemensamma projekt och insatser med grannkommunerna.

Arbetsmarknadsenheten

Utifrån arbetsgivarnas behov av arbetskraft arbetar Arbetsmarknadsenheten på Oskarshamns kommun för att de kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska ges möjlighet att få ett arbete. 

För att kunna göra detta samarbetar och samverkar Arbetsmarknadsenheten med flera aktörer, som till exempel Arbetsförmedlingen, socialförvaltningens enhet för ekonomi och stöd, Lernia, Svenskt Näringsliv och Försäkringskassan.

Nova 

Nova ger utbildning på uppdrag av näringsslivet, och program och kurser på distans från universitet och högskolor. Här kan du också läsa olika Yrkeshögskoleutbildningar (YH-program) som ges i egen regi. Öppna föreläsningar inom varierade ämnesområden erbjuds också. Alla utbildningsinsatser utgår från arbetslivets och näringslivets behov av kompetens. 

Arbetsförmedlingen

Företag kan kontakta Arbetsförmedlingen i Oskarshamn för att få hjälp med att hitta rätt personal.

Arbetsförmedlingen har skapat en tjänst som ger dig en rekommendation hur du kan gå till väga i din rekrytering beroende på vilken kompetens du söker och var någonstans. 

Gör så här

Fyll i den kompetens du behöver så visas det rekryteringssätt som passar dig bäst. Ibland kan det vara mer effektivt att själv leta i Arbetsförmedlingens utbud än att publicera en platsannons.

Kalmarsundsregionen

Det är viktigt att företagen i Oskarshamn, och i hela regionen, ska kunna attrahera och rekrytera medarbetare till sina arbetsplatser. För det krävs attraktionskraft och samverkan i Kalmarsundsregionen. Kompetensförsörjning är också en viktig faktor för att företag ska kunna utvecklas. 

Sedan flera år samverkar Oskarshamns kommun med flera kommuner för att attrahera arbetskraft till regionen inom ramen för Kalmarsundsregionen. Här sammanställs bland annat lediga jobb och vad som är på gång inom näringslivet bland medlemskommunerna Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskarshamn.

Teknikcollege

Teknikcollege Östra Småland är ett samarbete mellan kommunerna Oskarshamn, Mönsterås, Vimmerby, Västervik, Högsby och Hultsfred. Totalt finns ett tjugotal företag representerade i fyra olika styrgrupper. Där finns också representanter från skolledning, politik, Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet, IF Metall, Unionen och Region Kalmar län.

Teknikcollege Östra Småland har certifierade gymnasieutbildningar på Oscarsgymnasiet, Vimmerby gymnasium och Mönsteråsgymnasiet.