Lag och rätt

Nedan har vi samlat de lagar, förordningar och föreskrifter som är aktuella att känna till beträffande brandskydd. Här har vi även samlat de allmänna råd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utgivit. Notera att myndigheten tidigare hette Statens Räddningsverk.

Lagar och förordningar

Föreskrifter

Allmänna råd