Lag och rätt

Nedan har vi samlat de lagar, förordningar och föreskrifter som är aktuella att känna till beträffande brandskydd. Här har vi även samlat de allmänna råd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utgivit. Notera att myndigheten tidigare hette Statens Räddningsverk.

Lagar och förordningar

Föreskrifter

Allmänna råd

Kontakta oss
Räddningstjänsten
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn

Vid en akut olycka – ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor – ring 113 13

Eldningsförbud 0491-880 00