Jobba som brandman

Du är alltid välkommen med en intresseanmälan till oss. Hos oss finns både heltidsanställd och deltidsanställd personal. Nedan finner du information om att arbeta som hel- och deltidsbrandman, om våra administrativa tjänster samt hur vi rekryterar.

Arbetsuppgifter Heltidsbrandman

Som brandman anställd på heltid i Oskarshamn arbetar du på någon av våra två heltidsstationer i Oskarshamn eller Simpevarp. Stationen i Simpevarp ansvarar för säkerheten både på den kommunala delen av området men även kärnkraftsindustrin som är en mycket viktig faktor i vår beredskap.

Det dagliga arbetet på våra stationer består av ett brett spektrum av uppgifter för brandmännen. Den planerade delen av verksamheten är det vardagliga stationsarbetet som innebär underhåll av utryckande utrustning. Var sak måste finnas på sin plats om olyckan är framme samt att våra fordon hålls i det skicket som krävs.

Givetvis innebär arbetet som heltidsbrandman att rycka ut när samhället behöver hjälpen att hantera olyckor. Utryckande styrka ska kunna vara redo att rycka ut när larmet går från någon av våra två brandstationer dygnet runt under hela året, oavsett dag.

Vi åker exempelvis ut på trafikolyckor, brand och suicid samt olika former av farliga utsläpp eller andra nödlägen. I samverkan med Regionen åker vi även ut på hjärtstoppslarm – allt för att erbjuda våra kommunmedborgare bästa skydd.

Det dagliga arbetet består även av övning och fysisk träning för att kunna upprätthålla en hög kompetens/status så att vi kan bidra när vi behövs i samhället. 

Räddningstjänsten är även en del av Oskarshamns kommun vilket innebär att vi utför olika uppdrag inom kommunen och för kommunens olika avdelningar. Exempelvis bidrar Räddningstjänsten till att utbilda kommunens anställda i brandskydd för alla. Detta gör vi återkommande varje år och syftet är att bättra på kunskapen hos kommunens anställda samt förebygga olyckor.

Arbetsuppgifter RIB-brandman (Deltid)

Som RIB-brandman (räddningsman i beredskap) i Oskarshamn och Kristdala, det som förut kallades deltidsbrandman har du beredskap enligt schema. I Oskarshamn för närvarande var fjärde vecka (tisdag–tisdag) och i Kristdala enligt ett schema med sju beredskapsdygn på fyra veckor. Förutom det tillkommer cirka 50 övningstimmar om året som kan vara utanför beredskapsveckorna.

Räddningsman i beredskap är inget heltidsarbete. Som räddningsman i beredskap har du normalt en annan huvudarbetsgivare. Du behöver din huvudarbetsgivares tillåtelse för att ta anställning som RIB-brandman. Tjänsten kräver att du är tillgänglig då du är i beredskap. Under din beredskasperiod (enskilda dygn eller helvecka) ska du vara beredd att åka på larm dygnets alla timmar. Larmen får du via en personsökare som du bär med dig under beredskapen.

I anslutning till anställningen kommer du att få gå en två veckor lång introduktionsutbildning. Inom en period på cirka två år kommer du sedan få gå en längre utbildning till RIB-brandman.

Arbetsuppgifter Administrativa tjänster

För att våra brandbilar med personal ska kunna utföra sitt arbete så krävs det administrativ personal.

På dagtid på våra två heltidsstationer jobbar administrativ personal med allt från ekonomi till operativa förmågor. Planering av våra interna utbildningar samt även samverkan med andra kommunala förvaltningar samt andra kommuner.

Vi har även en avdelning som jobbar med att förebygga olyckor och som utför tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Hur rekryterar Räddningstjänsten Oskarshamn?

Räddningstjänsten Oskarshamn anställer enligt behovsprincipen. Det innebär att det måste sluta en brandman för att kunna lösgöra en tjänst. När ett behov uppstår annonserar vi enligt kommunens policy.

Därefter görs lokala tester där lämplighet prövas i allmänhet kopplat mot sökt tjänst.

Eftersom arbetet som brandman kan vara fysiskt krävande är det bra att ha god fysik. Du måste innan anställningen bli godkänd på en läkarundersökning och ett fysiskt arbetsprov.

I tjänsten ingår arbete som rökdykare vilket innebär att man måste klara av årliga konditionstest och läkarundersökningar. Brandmannatjänsterna kräver C körkort.

Räddningstjänsten Oskarshamn har även en policy att anställa brandmän på heltid med SMO-behörighet erhållen på någon av Myndighetens för samhällsskydd och beredska (MSB) skolor. Utbildningen är högskolebaserad och pågår under 2 år.

Vid rekrytering av deltidsbrandmän så krävs ingen tidigare erfarenhet.